پروژه شبیه سازی بیمارستان به همراه گزارش کامل

شبیه سازی بیمارستان

شبیه سازی و گزارش کامل یک بیمارستان بزرگ با همه جزئیات
شرح عملکرد در فایل پاورپوینت همراه فایل پروژه موجود است .

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  پروژه مربع تشکیل شده از ستاره در حال تغییر اندازه ++C