خرابی کارت گرافیک

کارت گرافیک

در مورد خرابی کارت گرافیک و علت آن چه میدانید؟

کارت گرافیک وظیفه تصویر دهی سیستم به مانیتور را بر عهده دارد.

اما علت های خرابی کارت گرافیک و روش تشخیص خرابی کارت گرافیک چیست؟

علت خرابی کارت گرافیک :

۱-خرابی منبع تغذیه که در نتیجه آن برق خرجی از مادربورد به کارت گرافیک بیش از اندازه باشد.

۲-مادربورد وقتی خراب باشد و برق بیش از اندازه و نیاز قطعات به آنها بدهد باعث خراب شدن قطعات و سوختن آنها می شود.

۳-حرارت بالای ناشی از پردازش گرافیکی زیاد که بر اثر عدم تهویه حرارت مناسب و در نتیجه بلند شدن چیپست از روی بورد گرافیک می باشد.

۴- خرابی ناشی از ضربات فیزیکی

۵- خدشه وارد کردن بر روی پایه های برنجی کارت گرافیک

روش تشخیص خرابی کارت گرافیک  :

۱- صفحه مانیتور به صورت راه راه خطهای افقی و یا عمودی بر روی آن می افتد.

۲- شنیدن بوق های بلند از مادربورد و تصویر ندادن سیستم بعد از روشن شدن.

۳-سیستم روشن می شود محیط بوت و داس DOS به راحتی قابل دیدن است  اما در هنگام ورود به ویندوز و افزایش پردازش پردازنده چیپست کارت گرافیک سیستم هنگ می کند و وارد ویندوز نمی شود.

۴- درر بعضی از مادر بوردها دیده میشود که سیستم هیچ بوقی نمی زند این به خاطر خرابی مادر بورد نیست بلکه بعضی از مادر بورد ها برای خرابی کارت گرافیک بوق و یا هشداری را در بایوس BIOS مادر بورد تعبیه نشده است.

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  خنک نگه داشتن کامپیوتر