انتخاب همه TextArea با یک کلیک Select All by one click

نمونه TextArea :

   

با یک کلیک موس همه متن داخل آن انتخاب می شود  تا کاربر بتواند آن را کپی کند ( Copy or cut )
نوع textarea از نوع خواندنی readonly در نظر گرفته شده

<textarea rows=”10″ cols=”50″ onclick=”this.focus();this.select()” readonly=”readonly”>
متن دلخواه شما
</textarea>

متن مورد نظر خود را جایگزین کنید .
مقدار row تعداد ردیف را مشخص می کند ، در حال حاضر ۱۰ ردیف فرض شده است

نیاز به کد بیشتری نیست و به تنهایی عمل می کند ،

       

                onclick=”this.focus();this.select()”

    

باعث انتخاب می شود و نباید آن را حذف کنید .

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  کد رفرش یا انتقال صفحه بعد از مدتی معین