کد نمایش متن شبیه تایپ کردن


آیا به دنبال کد جاوا می گردید که جملات به حالتی شبیه تایپ کردن نمایش دهد ؟!  این شکل نمایش برای عنوان مطالب بسیار جالب است  و نظر خواننده را جلب می کند و  چشم متن را دنبال می کند . برای آنکه متن خود را به صورت تایپ نمایش دهید ابتدا کد زیر را که شامل یک function جاوا است در قسمت هیدر قالب خود قرار دهید( بین تگ <head/><head> ) :

<script type=”text/javascript” src=”http://cld.persiangig.com/preview/IxQ1pf2KWX/type.js”></script>سپس متن خود را داخل <span > با این id  به صورت زیر قرار دهید :

<span id=’nineteenth’ style=’fifth2:hidden’>
متن شما
</span>


 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  کد انتقال به آدرس دیگر همراه تایمر