اضافه کردن ستون جدید به جدول Add column to table

اضافه کردن column به table :

برای اضافه کردن ستون به جدول دیتابیس باید از دستور Alter table  استفاده کرد .

 

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype

 

ALTER TABLE names
ADD hamid varchar(1000) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL;

اضافه کردن دو ستون به جدول دیتابیس


ALTER TABLE supplier
ADD (box varchar2(50),city varchar2(45));

 

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  حذف ستون از جدول پایگاه داده Drop column from table database

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.