حذف جدول Table و حذف یک دیتابیس به طور کامل

DROP TABLE SQL

دستور DROP TABLE :

در SQL  برای حذف کامل یک جدول از این دستور بهره می گیریم . این دستور تمام ستون ها و داده های آن جدول را نیز پاک می کند .


DROP TABLE table_name;


دستور DROP DATABASE :

از این دستور برای حذف کردن کامل یک پایگاه داده استفاده می شود .

DROP DATABASE database_name;


اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  اضافه کردن ستون جدید به جدول Add column to table