تغییر نوع داده Data type یک ستون column پایگاه داده

اگر می خواهید نوع داده Data Type را برای یک ستون از دیتابیس تغییر دهید
برای SQL Server / MS Access  :

ALTER TABLE Table_Name
ALTER COLUMN ColumnName Data Type

برای Oracle :

ALTER TABLE table_name
MODIFY column_name datatype

 

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  اضافه کردن ستون جدید به جدول Add column to table

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.