ساختار کد شبا چگونه تعیین می شود؟

کد شبا

کد شبا :

ساختار و اجزاء شبا

شبا یک کد ۲۶ کاراکتری است که به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می شود

جزء BBAN CD CC
توضیح شماره حساب پایه کد کنترلی ثابت= IR
طول ۲۲ رقم ۲ رقم ۲ حرف
مثال ۲۹۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۰۳۲۴ ۲۰۰۰ ۰۱ ۰۶ IR

ساختار BBAN

سه رقم سمت چپ شناسه بانک ، ۱۹ رقم بعدی هم شماره حساب

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  ساختار کد ملی چگونه تعیین می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.