لایه های تشکیل دهنده معماری پردازش ابری

لایه های ابر

در حالت کلی معماری معماری پردازش ابری از سه لایه تشکیل شده است:

–  نرم افزار به عنوان سرویس Software as a service – SaaS
–  بستر به عنوان سرویس    Platform as a service – PaaS
–  زیرساخت به عنوان سرویس Infrastructure as a service – IaaS

اما در اصل این معماری حاوی ۵ لایه است:

لایه اول: کاربر

کاربر رایانش ابری متشکل از سخت افزار و نرم افزاری است که برای تحویل برنامه های کاربردی از ابر استفاده می کند و یا آنکه به طور ویژه تنها برای تحویل سرویس های ابر طراحی شده است که در هر دوی موارد بدون وجود ابر بی استفاده باشد در حالت کلی خصوصیات این لایه عبارت است از:

۱-    نرم افزار یا سخت افزار
۲-    گیرنده سرویس های ابر
۳-    عدم کارایی بدون سرویس های ابر

از جمله مثال های لایه کاربری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تلفن های همـراه بـا سیسـتم عامـل هـای IOS ، آندرویـد و وینـدوز موبایـل ، کـاربران سـبک مثـل Zonbu ، CherryPal و سیستم های مبتنی بر gos ، کاربران بزرگ و مرورگرهای وب مثل فایرفـاکس ، گوگل کروم و وب کیت هستند.

لایه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس

سرویس های برنامه کاربردی ابری یا نرم افزار به عنوان سـرویس (SaaS) ، نـرم افـزار را بـه صورت سرویس روی اینترنت تحویل میدهند و بدین وسیله نیـاز بـه نصـب نـرم افـزار روی رایانه های مشتریان را ازبین می برند و نگهداری و پشتیبانی را ساده تر می سـازد . ویژگـی هـای اصلی این سرویس ها عبارتند از:

  •    دسترسی و مدیریت نرم افزار تجاری از طریق شبکه
  •    فعالیت هایی که از سوی مراکزی خاص اداره می شوند این مراکز در جایی غیر از مکان هریـک ازمشتریان هستند و در نتیجه مشتریان می توانند از راه دور و از طریق وب به برنامه ها دسترسـی داشـته باشند.
  • مدل تحویل نرم افزار به مدل یک به چنـد ( یـک نسـخه در حـال اجـرا از برنامـه – مـدل چنـد مستاجری) نزدیک تر است تا مدل یک به یک.
  • به روز رسانی و ارتقای نرم افزار به صورت مرکزی اداره مـی شـود و نیـاز بـه بـارگیری (دانلـود) وصله ها یا ارتقا دهنده ها را برطرف می سازد.

نرم افزارهای P2P مانند : اسکایپ ، برنامه هـای وب ماننـد : فـیس بـوک ، تـوییتر و یوتیـوب ، سرویس های امنیتی مانند : MessageLabs ، سرویس های نرم افزاری مانند:GoogleLabs  ، IBM Lotus Live  ، CRM ،HR  ، Payroll ، Google Calendar  ، Gmail ، salesforce.com سرویس های اضافه بر نرم افزارها مانند : سرویس های آنلاین مایکروسافت و سرویس های ذخیره سازی از جمله مثال های لایه برنامه است.
کمپانی های زیر اختصاصا” برای تجارت نرم افزار به عنوان سرویس تأسیس شده اند که درقبال ثبت نام کاربران خود مبلغی را به عنوان شارژ دریافت می کنند. و نرم افزار های آن ها در سرورهای مرکزی شان نصب شده است و کاربران از طریق اینترنت به برنامه دسترسی پیدا می کنند.
Salesforce.com , Google , NetSuite , Taleo , Concur Technologies

همچنین:  ساختار کد شبا چگونه تعیین می شود؟

لایه سوم: بستر به عنوان سرویس

سرویس های بستر ابری یا « بستر به عنوان سرویس » بستر رایانشی و یا پشـته راهکـار ( کـه اغلب روی زیرساخت ابری اجرا شده و برنامه کاربردی ابری را تغذیه می کند ) را به صورت سـرویس ارایـه می دهد. در این مدل به جای نرم افزار  پلتفرم مانند یک سرویس است .
با بستر به عنـوان سـرویس نرم افزارها را می توان بدون صرف هزینه و پیچیـدگی در خریـد و مـدیریت سـخت افزارهـا و نـرم افزارهای اصلی و همچنین مهیا کردن امکانات میزبانی وب گسترش داد و توسعه دهنده های نـرم افزار برای ایجاد برنامه های جدید یا توسعه برنامه های قبلی نیاز به صرف هزینه های توسعه نیسـتند .
این سرویس یک لایه ی نرم افزاری را به صورت بسته ارایه می دهد که می تـوان ازآن بـرای تولیـدسرویس های سطح بالاتر استفاده نمود. سرویس پلتفرمی شامل میان افزار، امکانات تجمیـع ، تبـادلپیغام ، اطلاعات و تنظیم اتصال می باشد. یک مثال خوب می تواند موتور تولید نرم افزارGoogle Apps باشد که امکان اجرای برنامه های کاربردی توسـط زیـر سـاخت گوگـل را فـراهم مـی آورد.سرویس های پلتفرمی مانند این می توانند امکانات پایه ای قدرتمندی را برای توسعه ی نرم افزارهایکاربردی در اختیار ما قرار بدهند و صد البته این امکاناتی که در اختیار توسعه دهنده قرار مـی گیـرد.توسط سرویس دهنده می تواند محدود گردد یعنی مثلا برنامه ای که با موتـور Google Apps تولیـدکنیم اختیارش در نهایت دست گوگل است و ما نمی توانیم امکاناتی فراتر از آن چه گوگـل در ایـن موتور (بسته)  قرارداده است .در دسترس کاربر نهایی قرار دهیم .کمپانی های زیـر پلتفـرم هـایی راتوسعه داده اند که به کاربر نهایی امکان می دهد برنامه هـا را ازطریـق سـرورها ی مرکـز ی توسـط اینترنت اجرا کنند . سیستم عامل Azure از مایکروسافت و Google Apps Engin نمونههایی از این سرویسها می باشند.

همچنین:  شرکت آیکان ICANN چیست؟

لایه چهارم:  زیرساخت به عنوان سرویس

سرویس های زیرساخت ابری یا زیرساخت به عنوان سرویس زیرساخت رایانه ای را ( که عمومـا یک بستر مجازی است ) به صورت سرویس ارائه می دهند. کـاربران بـه جـای خریـد سـخت افـزار و نرم افزار و فضای مرکز داده و یا تجهیزات شبکه ، همه این زیر ساختها را به صورت یک سرویس کاملا برون سپاری شده می خرند. صورت حساب سرویس معمولاً بر اساس مدل رایانش همگـانی و میزان منابع مصرف شده صادر میشود و بنابر این هزینه منعکس کننده میزان فعالیت اسـت . ایـن شیوه در واقع تکامل یافته مدل عرضه سرورهای خصوصی مجازی است که غالبـا” بـه صـورت یـک محیط محاسباتی مجازی می باشد.
درکل با زیرساخت به عنوان سرویس می توان زیر ساختار کامپیوتر و محیط پلتفرم مجازی ساز را مانند یک سرویس ارائه داد. سرویس AWS آمازون یکی از این نمونه ها می باشد .
مثال های این نوع سرویس ها شامل ، VMWare ،Amazon EC2 ،haouse،IBM Blue در Sun Parascale ، Microsoft Azure Platfor و… هستند . در زیر نام های دیگری را می بینید:
Google ‐ Managed hosting, development environment
International Business Machines (IBM) ‐Managed hosting
SAVVIS ‐ Managed hosting
Terremark Worldwide ‐Managed hosting
Amazon.com ‐ Cloud storage Parascale

لایه پنجم: سرور

بخش فیزیکی ابر را شامل می شود. و به سخت افزار یا نرم افزارهای اطلاق می شود کـه بـه طـور ویژه به خدمات پردازش ابری اختصاص دارند. به عنوان مثال میتوان از پردازنده های چند هسـته ای و سیستم عاملهای ویژه ابر نام برد .
این پنج لایه معماری کلی رایانش ابری را تشکیل می دهند. در این میـان شـاید کـاربران بیشـترحضور و پیشرفت لایه اول و دوم را احساس کنند؛ در حالی کـه بقیـه لایـه هـا نیـز بـرای سـرویس دهندگان و توسعه دهندگان اهمیت فراوانی دارند.

همچنین:  اشعه خطرناک مانیتور

اشتراک گذاری این صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.