جلوگیری از ایندکس index شدن یک بخش از سایت توسط گوگل

جلوگیری از ایندکس شدن بخشی از سایت


چگونه به گوگل بگوییم این بخش از سایت من را نخوان !

  • تنظیمات صفحه برای جلوگیری از ایندکس شدن توسط گوگل :

شاید برای شما هم پیش آمده باشد بخواهید بخشی از سایت خود را خارج از دسترس Google crawls نگه دارید .
من راهکار ساده ای به شما معرفی می کنم :

  • بهره گیری از تگ های googleon / googleoff
برای آنکه یک واژه را خارج از دسترس کرولر قرار دهید

<!–googleoff: index–>

یک کلمه

<!–googleon: index–>

یک کلمه

  • بهره گیری از این تگ ها برای چندین خط یا div
<!–googleoff: all–>

<div id=”comments”>

<p>این متن توسط گوگل خوانده نخواهد شد</p>
<p>این متن توسط گوگل خوانده نخواهد شد</p>
<p>این متن توسط گوگل خوانده نخواهد شد</p>
<p>این متن توسط گوگل خوانده نخواهد شد</p>

</div>

<!–googleon: all–>

<p>این متن خوانده می شود</p>

  • با nofollow به گوگل بگوید از خواندن یک صفحه پرهیز کند :
<meta name=”robotscontent=”nofollow” />


  • با nofollow به گوگل بگویید یک لینک خاص را دنبال نکند :
<a href=”signin.php” rel=”nofollow“>sign in</a>


 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  کد متا تگ Meta tag

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.