دستور Conditional Formatting در نرم افزار اکسل

وقتی با داده ها سر و کار دارید ، گاهی لازم می شود مقادیر خاصی را نشانه گذاری نمایید. برای مثال دوست دارید پنج رتبه اول و یا آخر ، مقادیر بیشتر از عددی خاص و ۲۰ درصد اعداد را از بیشترین مقدار نمایش دهید. دستور Conditional Formatting به شما کمک می کند مقادیر مختلف را با رنگهای گوناگون نشان دهید. برای این کار داده های خود را در اکسل وارد نمایید . با انتخاب داده ها منوی Conditional Formatting را کلیک نمایید . گزینه مورد نظر خود را انتخاب و اجرا نمایید.

در زیر دو نمونه از این نمایش ها آورده می شود.

Excel Conditional Formatting

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  رسم نمودار در اکسل - میله ای دایره ای خطی