Briefcase چیست ؟

وقتی در دو رایانه کار می کنید ، برخی فایلهای ضروری در هر دو محل وجود دارند که گاهی و در زمان ضرورت آنها را بازنگری و تغییر می دهید. اغلب فایلها ی تغییر یافته در یک رایانه را با کپی کردن و جایگزین ساختن در رایانه دیگر به روز رسانی می نمایید. در صورت فراموش کردن ، مشکلاتی عدیده برای شما پیش می آید . Briefcase  این مشکل را برطرف می سازد. با کلیک راست در یک فولدر و ایجاد یک Briefcase تازه ، فایلهای در حال آماده خود را به درون آن انتقال دهید . Briefcase را به رایانه دیگر و یا کول دیسک خود انتقال دهید. با خیال راحت در کامپیوتر خود فایلهای مزبور را تغییر دهید . در پایان هر روز می توانید با باز کردن Briefcase و کلیک کردن روی گزینه Update  همه فایلها را به روز رسانی نمایید.

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  API چیست ؟