اشعه خطرناک مانیتور

فاصله مناسب با مانیتور

آیا می دانید همه مانیتورها دارای اشعه های مضر و خطرناک هستند؟

در مانیتورهای دارای لامپ اشعه کاتودیک یک شعاع الکترونی در هر ثانیه تا پنجاه بار یا بیشتر صفحه موزائیکی داخل لامپ تصویر را جارو کرده و تصاویر را به کمک شدت و ضعف یا قطع و وصل این پرتو الکترونی ایجاد می کنند. به دلیل وجود میدان الکتریکی چند هزار ولتی در داخل لامپ تصویر، روشنایی که الکترون ها حین عبور از فاصله بین کاتد و صفحه موزائیکی کسب می کنند باعث می گردد انرژی آزاد شده سبب تابش درصد قابل توجهی اشعه ایکس و اشعه ماوراءبنفش گردد که الزاماً باید با تدابیر تکنیکی در حین طراحی لامپ تصویر از نفوذ آنها به سطح خارجی و رسیدن به بدن کاربر رایانه جلوگیری کرد.
در عمل این کار دارای هزینه زیادی است و باعث گرانی قیمت لامپ تصویر مانیتور می گردد. در نتیجه اکثر کارخانجات سازنده برای رقابت با ارائه ارقام غیرواقعی میزان تابش های زیان آور را حداقل جلوه می دهند. اکثر مانیتورهای موجود دارای درصد قابل توجه و خطرناکی از پرتوهای اشعه ایکس و اشعه ماورا بنفش هستند که استفاده کننده ها دائماً در معرض این پرتوها هستند.
اما خطرات کار با نمایشگرهای منحصر به تابش پرتوهای اشعه ایکس و ماوراءبنفش نیست در زیر تعدادی از مهمترین این خطرات معرفی شده است.

خطرات ناشی از مانیتور کامپیوتر شما :


۱- پرتوهای اشعه ایکس
۲- پرتوهای اشعه ماورابنفش
۳ – میدان الکتریکی با ولتاژ بالا
۴- میدانهای الکترومغناطیسی
۵- امواج الکترومغناطیسی فرکانس پائین
۶- امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا
گفته می شود انواع سرطان ها، ناهنجاری های کروموزونی و بیماریهای ژنتیکی، اختلال در دید چشم، ضایعات عصبی و روانی، سقط جنین و… از عوارض شناخته شده این پرتوها است.
این مضرات استفاده از مانیتورهاست ولی آیا می توان از آنها استفاده نکرد؟ خیر.

برای استفاده کم خطرتر از مانیتورها:

 ۱- از عینک با فیلترهای مرغوب استفاده کنید
۲- مانیتورها باید حداقل از سطح چشم تحت زاویه ۲۰ درجه قرار گیرد
۳- فاصله مانیتور از کاربر باید ۴۰ تا ۷۰ سانتی متر باشد
۴- میزان درخشندگی مانیتور را کم کنید
۵- مدت زمانی طولانی جلوی مانیتور ننشینید.
۶- هوا در محیط کارتان جریان داشته باشد زیرا بدنه کامپیوتر و مانیتور بوی مخصوصی از خود متصاعد می کنند که ناشی از گازهای «یوکسین» و «فوران» است که به عنوان مواد ضد حریق می باشند و هر دو سرطان زا هستند.

همچنین:  مفهوم message passing

اشتراک گذاری این صفحه