نحوه شماره گذاری صفحات ورد از صفحه دلخواه الف و ب و ج بسم الله فهرست مقالات

قرار دادن شماره صفحات از خاص

نحوه شماره گذاری صفحات ورد از صفحه دلخواه

یکی از مشکلات عمومی کاربران در زمینه شماره گذاری صفحات ورد، عدم توانایی آنها در انتخاب صفحه دلخواه جهت شماره گذاری است. برای مثال کاربری که دارای یک سند ۵۰ صفحه ای است می خواهد از صفحه ۵ به بعد را شماره گذاری (با شروع از عدد یک) کند در حالی که صفحات قبلی (یعنی ۱ تا ۵) شماره ای نگیرند.

برای مثال شما میخواهید از ابتدای یک مقاله صفحات بسم الله و فهرست و یا صفحه تشکر را با حروف الفبا الف و ب و ج و د نمایش دهید و از صفحه ای که من اصلی مقاله شروع می شود از عدد ۱ شماره گذاری آغاز شود.

قابل ذکر است این روش برای تمامی نسخه های ورد کاربرد دارد با این تفاوت که در نسخه های مختلف ممکن است جای چند گزینه متفاوت باشد.

گذاشتن شماره برای صفحات در ورد

۱- ابتدا در سربرگ Insert با کلیک بر روی Page Number یکی از حالات دلخواه شماره گذاری صفحات را اعمال کنید. همانطور که مشاهده می کنید تمامی صفحات شماره می گیرند.

 

بخش قرار دادن شماره صفحات page number در ورد

استفاده از Page break در ورد برای جداسازی صفحات و شماره گذاری در ورد

۲- به صفحه ی ماقبل صفحه مورد نظری که می خواهید شروع شماره بندی را از آنجا شروع کنید رفته و از سربرگ Page layout بر روی عنوان Breaks کلیک نمایید و در منوی ظاهر شده بر روی یکی از گزینه ها برای مثال Next Page کلیک کنید. (برای مثال اگر می خواهید از صفحه ۵ به بعد شماره بندی کنید روی صفحه ی ۴ رفته و این اعمال را انجام دهید.)

 

همچنین:  فارسی کردن شماره صفحه در ورد word و بالعکس

گذاشتن page break در ورد

استفاده از منوی Insert و Page Number برای شروع از شماره خاص یا حرف خاص در ورد

۳- سپس به سربرگ Insert بازگشته و روی Page Number کلیک کنید. منوی بازشویی را مشاهده خواهید کرد که از آن Format Page Numbers را انتخاب کنید و در پنجره باز شده گزینه start as را انتخاب کنید.

قسمت شروع از عدد خاص در ورد

۴- حالا مشاهده می شود که صفحات از صفحه ی ۵ به بعد شماره گذاری می شوند اما مشکل کار اینجا است که صفحات قبل از ۵ نیز دارای شماره هستند. برای برطرف کردن این اشکال روی صفحه ی مورد نظر (صفحه ۵) رفته و روی فوتر آن دوبار کلیک کنید. در سر برگ Design عنوان Link to previous را غیرفعال کنید.

۵- حال به صفحاتی که می خواهید شماره نداشته باشند (صفحات قبل از صفحه ۵) رفته و اعداد آنها را دستی پاک کنید.

۶- شما می توانید برای شماره گذاری از حروف استفاده کنید یا اعداد را انتخاب نمایید. هرجا با page break جدا کنید شماره گذاری جدید خواهند داشت

 

اشتراک گذاری این صفحه