کد دکمه چاپ ( پرینت print ) صفحه

جاوا

به جای عبارت ” چاپ صفحه ” میتوانید عبارت مورد علاقه خودتان را قرار دهید

 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
if (window.print) {
document.write(‘<form> ‘
+ ‘<input type=button name=print value=”چاپ صفحه” ‘
+ ‘onClick=”javascript:window.print()”></form>’);
}
</script>

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  باز کردن لینک یا نمایش محتویات textarea در پنجره با اندازه دلخواه