سیستم های عدد نویسی باینری ، اوکتال ، دسیمال ، هگزا دسیمال

درحالیکه محاسبات روزمره ما در مبنای ۱۰ انجام می گیرد کامپیوتر کلیه محاسبات را در مبنای ۲ انجام می دهد. سیستم عددی ۱۶ برای نمایش کوتاهتر اعداد باینری استفاده می شود. برای... ادامه مطلب »