فرق بین هاب و سوئیچ چیست؟ Hub,Switch

هاب و سوئیچ Hub and Switch در داخل هاب , تمام پورتها به هم وصل هستند و تمام ایستگاههای کاری شبکه از طریق هاب به هم وصل بوده و دارای مسیر یکسان... ادامه مطلب »