ساختار اینترنت Internet

                                                                                                  اینترنت چگونه کار می کند اینترنت از مجموعه ای  شبکه های  کامپیوتری ( بزرگ ، کوچک ) تشکیل شده  است . شبکه های فوق با روش های متفاوتی به یکدیگر متصل... ادامه مطلب »