قرار دادن شماره صفحات از خاص

نحوه شماره گذاری صفحات ورد از صفحه دلخواه الف و ب و ج بسم الله فهرست مقالات

نحوه شماره گذاری صفحات ورد از صفحه دلخواه یکی از مشکلات عمومی کاربران در زمینه شماره گذاری صفحات ورد، عدم توانایی آنها در انتخاب صفحه دلخواه جهت شماره گذاری است. برای مثال... ادامه مطلب »